World News

Porto 2020: Best of Porto, Portugal Tourism

While Lisbon, Portugal’s capital, has been a popular vacation spot for some time, tourists have recently started venturing farther north to the country’s next hit destination: the city of Porto. Known for its world-famous Porto wine, beautiful Douro river, and welcoming community, Porto has captured the hearts of many and even earned the title for Best European Destination in 2017. I was lucky enough to visit Porto in October 2017, and headed back again in April 2018. Knowing how difficult it can be to plan a trip that encompasses everything the unvanquished city has to offer, I’ve put together a list of my favorite spots in Porto. Bora lá! https://passionpassport.com/guide-to-the-best-of-porto/

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin không được đánh dấu bởi trang web này là chương trình tự động lấy từ Internet. Mục đích là để cung cấp thêm thông tin. Nó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của mình và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó; các trang đó vi phạm quyền của bạn, Vui lòng gửi email đến quản trị viên web và cung cấp chứng nhận có liên quan (chứng nhận bản quyền, mặt trước và mặt sau của CMND, liên kết vi phạm), quản trị viên web sẽ xóa nó trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được email