World News

Manchester United 1

9.57pm GMT 21:57

9.53pm GMT 21:53

Full time: Man Utd 1-0 West Brom

Updated

9.50pm GMT 21:50

Updated

9.49pm GMT 21:49

9.48pm GMT 21:48

9.46pm GMT 21:46

Updated

9.43pm GMT 21:43

Updated

9.41pm GMT 21:41

9.39pm GMT 21:39

9.37pm GMT 21:37

9.36pm GMT 21:36

9.35pm GMT 21:35

9.34pm GMT 21:34

Updated

9.33pm GMT 21:33

9.32pm GMT 21:32

Updated

9.30pm GMT 21:30

9.29pm GMT 21:29

9.28pm GMT 21:28

9.25pm GMT 21:25

Updated

9.24pm GMT 21:24

9.23pm GMT 21:23

9.21pm GMT 21:21

9.20pm GMT 21:20

9.20pm GMT 21:20

9.17pm GMT 21:17

9.16pm GMT 21:16

9.14pm GMT 21:14

GOAL! Man Utd 1-0 West Brom (Fernandes 56 pen)

Updated

9.13pm GMT 21:13

FERNANDES' PENALTY IS SAVED - BUT IT WILL BE RETAKEN!

Updated

9.11pm GMT 21:11

9.11pm GMT 21:11

9.10pm GMT 21:10

Updated

9.07pm GMT 21:07

9.06pm GMT 21:06

Updated

9.05pm GMT 21:05

Updated

9.05pm GMT 21:05

Updated

9.03pm GMT 21:03

8.49pm GMT 20:49

Updated

8.47pm GMT 20:47

Half time: Man Utd 0-0 West Brom

8.46pm GMT 20:46

8.43pm GMT 20:43

Updated

8.42pm GMT 20:42

8.41pm GMT 20:41

8.40pm GMT 20:40

8.38pm GMT 20:38

8.37pm GMT 20:37

Updated

8.35pm GMT 20:35

Tuyên bố từ chối trách nhiệm: Thông tin không được đánh dấu bởi trang web này là chương trình tự động lấy từ Internet. Mục đích là để cung cấp thêm thông tin. Nó không có nghĩa là trang web này đồng ý với quan điểm của mình và chịu trách nhiệm về tính xác thực của nó; các trang đó vi phạm quyền của bạn, Vui lòng gửi email đến quản trị viên web và cung cấp chứng nhận có liên quan (chứng nhận bản quyền, mặt trước và mặt sau của CMND, liên kết vi phạm), quản trị viên web sẽ xóa nó trong vòng 12 giờ kể từ khi nhận được email